รศ.นพ.  วัชระ   วิไลรัตน์

รศ.นพ. วัชระ วิไลรัตน์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย รศ.นพ. วัชระ วิไลรัตน์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 6:00 pm - 7:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2530

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Cert.Hip and knee authrophosty, ประเทศอังกฤษ ปี 2536

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม