นพ.  ปฤณัต    อิทธิเมธินทร์

นพ. ปฤณัต อิทธิเมธินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ปฤณัต อิทธิเมธินทร์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 5:30 pm - 8:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 9:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: สาขาประสาทศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545