นพ. สุพัฒน์ โอเจริญ

นพ. สุพัฒน์ โอเจริญ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. สุพัฒน์ โอเจริญ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 9:00 am - 11:00 am
วันพุธ -
วันพฤหัส 9:00 am - 11:00 am
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 1:00 pm - 3:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์