นพ.   กวิรัช    ตันติวงษ์

นพ. กวิรัช ตันติวงษ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. กวิรัช ตันติวงษ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 6:00 pm - 7:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2539

:  Sexual Medicine and Neurourology, University of California, USA, 2550

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประเทศไทย ปี 2545

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Andrology (โรคเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชาย)

: Erectile Dysfunction (โรคแข็งตัวของอวัยวะเพศ)

: Male Infertility (โรคหมันในชาย)


*** (เฉพาะวันอังคาร ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)