รศ.นพ. ถาวร สุทธิไชยากุล

รศ.นพ. ถาวร สุทธิไชยากุล

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย รศ.นพ. ถาวร สุทธิไชยากุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 2:00 pm - 3:30 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การศึกษาหลังปริญญา

: Jichi Medical School, Japan

: Kobe University, Japan

: Sepulveda Va Hospital, CLA USA


***(ออกตรวจตามนัด)