พญ. ปิยมาภรณ์ วงษ์ถาวรเรือง

พญ. ปิยมาภรณ์ วงษ์ถาวรเรือง

สาขาที่เชี่ยวชาญ

หู-คอ-จมูก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ปิยมาภรณ์ วงษ์ถาวรเรือง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 8:00 am - 6:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552

วุฒิบัตร

: โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

การศึกษาหลังปริญญา

: การผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้องผ่าน (TOETVA) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2560

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: การผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลออก

: การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู

: การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

: การจัดเรียงกระดูกเข้าที่

: การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยการส่องกล้อง