พญ. ปิยมาภรณ์ วงษ์ถาวรเรือง

พญ. ปิยมาภรณ์ วงษ์ถาวรเรือง

สาขาที่เชี่ยวชาญ

หู-คอ-จมูก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ปิยมาภรณ์ วงษ์ถาวรเรือง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 8:00 am - 6:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: โสต ศอ นาสิกวิทยา