นพ. ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์

นพ. ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 4:30 pm - 8:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 12:00 am - 4:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: การส่องกล้องทางเดินอาหาร