นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม

นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 5:00 pm - 7:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2525

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2528

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ประเทศไทย ปี 2533

: เวชบำบัดวิกฤต

การศึกษาหลังปริญญา

: สาขาวิชาเกี่ยวกับโรคปอดและทางเดินหายใจ, ศูนย์การแพทย์ทูเลน, ลอสแอนเจลิส, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2535