พญ. ธิติพร จิรนันทนากร

พญ. ธิติพร จิรนันทนากร

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ธิติพร จิรนันทนากร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 4:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร 4:00 pm - 8:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 8:00 am - 8:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

วุฒิบัตร

: รังสีวิทยาทั่วไป

: เวชศาสตร์นิวเคลียร์