นพ. พิมพ์พล หงษ์ทอง

นพ. พิมพ์พล หงษ์ทอง

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. พิมพ์พล หงษ์ทอง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 5:00 pm - 8:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549

วุฒิบัตร

: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: โรคนิ่วในระบบปัสสาวะ