พญ. หนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย

พญ. หนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. หนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 5:00 pm - 8:00 pm
วันเสาร์ 8:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ศัลยศาสตร์

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Heparobiliary Pancreatic Surgery

: Surgical Oncology