นพ. โชคชัย ธนาเดชสุนทร

นพ. โชคชัย ธนาเดชสุนทร

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. โชคชัย ธนาเดชสุนทร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 5:00 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 1:00 pm - 6:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553

: ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: โรคแพ้ภูมิแพ้ตัวเอง SLE, Scleroderma

: โรคข้ออักเสบ Rheumatoid, Spondyloarthrits, Gout

: โรคข้อเสื่อม Osteoarthritis

: โรคกระดูกพรุน Osteoporosis