นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม

นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 5:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร 5:00 pm - 8:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส 9:00 am - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: ผ่าตัดไทรอยด์ทางปาก