พญ. ฑิตถา อริยปรีชากุล

พญ. ฑิตถา อริยปรีชากุล

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ฑิตถา อริยปรีชากุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี(งดออกตรวจชั่วคราว)