นพ. อภิชัย โภคาวัฒนา

นพ. อภิชัย โภคาวัฒนา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. อภิชัย โภคาวัฒนา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 4:00 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส 4:00 pm - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2546

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2553

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2555

การศึกษาหลังปริญญา

: สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลออสติน เมลเบิร์น ออสเตรเลีย ปี 2558

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Cardiac Implantable Electronic Device (CIED)

: Cardiac Electrophysiology

: Cardiac Arrhythmia

: Heart Failure

: Leadless pacemaker