นพ. ศุภชัย สามพันธ์

นพ. ศุภชัย สามพันธ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ศุภชัย สามพันธ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 4:00 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:30 am - 7:30 pm
วันอาทิตย์ 8:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555

: ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558