นพ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

นพ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

มะเร็งกระดูก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 5:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: เวชศาสตร์ครอบครัว

: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: เนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Musculoskeletal Oncology)