นพ. ฮาร์ยิต ซิงห์  บัดติยา

นพ. ฮาร์ยิต ซิงห์ บัดติยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การกีฬา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ฮาร์ยิต ซิงห์ บัดติยา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 3:00 pm - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์