นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา ศัลยกรรมประสาท

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 10:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -
 ประวัติการศึกษา
: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534

 

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: สาขาประสาทศัลยศาตร์, 2537