พญ. ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข

พญ. ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข

แผนก

โรคเด็ก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

โรคไตเด็ก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 5:00 pm - 8:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:00 am - 4:00 pm
วันอาทิตย์ 10:00 am - 4:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

: กุมารเวชศาสตร์

: เวชศาสตร์ครอบครัว

อนุสาขา

: กุมารเวชศาสตร์โรคไต

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: โรคไตในเด็ก

: โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

: โรคไตวายเฉียบพลัน และเรื้อรัง

: Congenital hydronephrosis


***(เฉพาะวันอาทิตย์สัปดาห์ 3, 4 และ 5 ของเดือน)