พญ. วรรัตน์ จองไพจิตรสกุล

พญ. วรรัตน์ จองไพจิตรสกุล

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

โรควุ้นตา และจอประสาทตา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. วรรัตน์ จองไพจิตรสกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 1:00 pm - 8:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: โรคของวุ้นตาและจอประสาทตา