ผศ.นพ. ฐิติ  ศรีเจริญชัย

ผศ.นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ผศ.นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

: เวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: ภาวะหายใจลำบากเฉียบพลัน (active respiratory disease syndrome (ARDS))

: ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (Sepsis)

: การใช้เครื่องป่วยหายใจ (Mechanical Ventilation)