นพ. ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์

นพ. ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 12:00 am - 2:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2538

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2543

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 2545

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลโอ๊คแลนด์ซิตี้ นิวซีแลนด์

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: หัวใจเต้นผิดจังหวะ

: การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ***(เฉพาะวันอาทิตย์สัปดาห์ 1 และ 3 ของเดือน)