พญ. จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

พญ. จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ - 6:30 am
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 5:00 pm - 7:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปี 2555