พญ. สิริธร    สุชาชัยศรี

พญ. สิริธร สุชาชัยศรี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. สิริธร สุชาชัยศรี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 4:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ 4:00 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2547

วุฒิบัตร

: โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อนุสาขา

: ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา

: Fellowship in Shimmion Rhinoplasty clinic : seoul , Korea

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: จมูกและไซนัส (์Nose and Paranasal Sinus)

: เสริมจมูก (Rhinoplasty)