พญ. สิริธร    สุชาชัยศรี

พญ. สิริธร สุชาชัยศรี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. สิริธร สุชาชัยศรี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 4:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: Fellowship in Shimmion Rhinoplasty clinic : seoul , Korea

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: จมูกและไซนัส (์Nose and Paranasal Sinus)

: เสริมจมูก (Rhinoplasty)