มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายป้องกันได้

มะเร็งปากมดลูก, ตรวจภายใน, ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

"มะเร็งปากมดลูก" เป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดของมะเร็งในสตรีไทย โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส Human Papiloma Virus (HPV) บริเวณอวัยวะเพศ โดยเฉพาะบริเวณปากมดลูกจึงเรียกว่ามะเร็งปากมดลูก โดยในแต่ละปีพบผู้หญิงไทย อายุ 35-60 ปี เป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่งและเสียชีวิตเพราะไม่ได้ตรวจรักษา หรือตรวจพบเมื่อโรคมีความรุนแรงแล้ว การตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะแรกและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้อย่างชัดเจน

Human Papiloma Virus (HPV) คืออะไร?

Human Papiloma Virus (HPV) เป็นไวรัส double stranded DNA virus เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถทนทานต่อความร้อนและความแห้งแล้งได้สูงมาก ซึ่งมีสายพันธุ์มากกว่า 100 ชนิด แต่ละสายพันธุ์ก่อให้เกิดโรคได้ต่างชนิดกัน

การติดเชื้อ HPV ที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนักก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูก และสามารถนำไปสู่การเกิดมะเร็งที่ปากมดลูกได้

การติดเชื้อ HPV เกิดขึ้นได้อย่างไร?

การติดเชื้อ HPV มักเกิดจากทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Diseases : STD) และไม่ว่าจะติดเชื้อสายพันธุ์ใดก็ตาม มักจะไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็นว่าติดเชื้อ

ภาวะเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก

 • ผู้หญิงที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ / มีบุตร
 • มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
 • ผู้หญิงที่ผ่านการผ่าตัดมดลูกแล้ว
 • ผู้หญิงทุกวัยที่มีอาการผิดปกติของอวัยวะสตรี

อาการแบบไหน ควรสงสัยมะเร็งปากมดลูก?

 • ในระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการเลย หรืออาจมีเลือดออกจากช่องคลอดเวลามีเพศสัมพันธ์
 • ประจำเดือนมาผิดปกติ
 • ตกขาวมีกลิ่น ปริมาณมาก สีผิดปกติ หรืออาจปนเลือด

การป้องกัน

 • ตรวจภายในทุก 1-3 ปี
 • ไม่สูบบุหรี่
 • ใช้ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์ เพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 • ไปพบแพทย์ หากมีตกขาวผิดปกติหรือมีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด
 • สตรีที่มีเพศสัมพันธ์ทุกคน ควรได้รับการตรวจเพื่อเช็คหามะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยปีละครั้ง
 • ปัจจุบัน มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้อีกทางหนึ่ง สามารถของคำแนะนำจากแพทย์ได้

วิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูก

แพทย์จะตรวจภายในช่องคลอดแล้วใช้อุปกรณ์เก็บเอาเซลล์บริเวณปากมดลูก ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการต่อไป โดยใช้เวลาในการตรวจเพียง 3-5 นาที และทราบผลภายใน 3 วัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 356, 357ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: