มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายป้องกันได้

มะเร็งปากมดลูก คือ มะเร็งจากเซลล์ของปากมดลูก ซึ่งจะเจริญเติบโตผิดปกติ ทำลายมดลูก และแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นจะทำให้เสียชีวิตได้

มะเร็งปากมดลูก ป้องกันและรักษาได้

ในแต่ละปีพบผู้หญิงไทย อายุ 35-60 ปี เป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่ง และเสียชีวิตเพราะไม่ได้ตรวจรักษา หรือตรวจพบเมื่อโรคมีความรุนแรงแล้ว การตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะแรก และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้อย่างชัดเจน

วิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูก

แพทย์จะตรวจภายในช่องคลอดแล้วใช้อุปกรณ์เก็บเอาเซลล์บริเวณปากมดลูก ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการต่อไป โดยใช้เวลาในการตรวจเพียง 3-5 นาที และทราบผลภายใน 3 วัน

ภาวะเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก

 • ผู้หญิงที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ / มีบุตร
 • มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
 • ผู้หญิงที่ผ่านการผ่าตัดมดลูกแล้ว
 • ผู้หญิงทุกวัยที่มีอาการผิดปกติของอวัยวะสตรี

อาการแบบไหน ควรสงสัยมะเร็งปากมดลูก?

 • ในระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการเลย หรืออาจมีเลือดออกจากช่องคลอดเวลามีเพศสัมพันธ์
 • ประจำเดือนมาผิดปกติ
 • ตกขาวมีกลิ่น ปริมาณมาก สีผิดปกติ หรืออาจปนเลือด

การป้องกัน

 • ตรวจภายในทุก 1-3 ปี
 • ไม่สูบบุหรี่
 • ใช้ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์ เพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 • ไปพบแพทย์ หากมีตกขาวผิดปกติหรือมีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด
 • สตรีที่มีเพศสัมพันธ์ทุกคน ควรได้รับการตรวจเพื่อเช็คหามะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยปีละครั้ง
 • ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้อีกทางหนึ่ง สามารถของคำแนะนำจากแพทย์ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
เวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08.00 - 20.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 08.00 - 16.00 น.
โทร : 02-391-0011 ต่อ 356, 357