เลนส์แก้วตาเทียม ให้คุณมองโลกใบกว้างอย่างเต็มตา

เลนส์แก้วตาเทียม เป็นอุปกรณ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่แทนเลนส์ที่กลายเป็นต้อกระจก และถูกผ่าออกไป โดยจะทำหน้าที่รวมแสงให้ได้ภาพบนจอประสาทตา ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

เลนส์แก้วตาเทียม แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดที่โฟกัสได้ระยะเดียว การใส่เลนส์ชนิดนี้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นระยะไกลได้ชัดเจน แต่ไม่สามารถมองระยะกลาง หรือระยะใกล้ได้ชัด จึงต้องอาศัยแว่นตาช่วยในการมองระยะใกล้ เช่น ขณะอ่านหนังสือ

เลนส์แก้วตาเทียมชนิดใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เรียกว่า Apodized diffractive ทำให้มีความสมดุลย์ของการโฟกัสภาพใกล้ ไปจนถึงไกลตามกิจกรรมที่ทำ และสภาวะของแสง ท่านจึงสามารถมองเห็นได้ทุกระยะตั้งแต่ระยะใกล้ ไปจนถึงไกล หลังจากใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนี้ ท่านสามารถทำกิจกกรมต่างๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องสวมแว่นตาอีก

มีการศึกษาทางคลินิกพบว่า 80% ของผู้ป่วยที่ใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนี้ สามารถทำกิจวัติประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นอีก แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าท่านมีความเหมาะสมกับเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนี้หรือไม่ โดยแพทย์จะพิจารณาจากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางการแพทย์ และปัจจัยส่วนบุคคลของท่าน เช่น อาชีพ งานอดิเรก การชับรถ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านทำในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เลนส์แก้วตาเทียม

เนื้อหาโดย : ศูนย์ตาโรงพยาบาลสุขุมวิท 
ปรึกษาปัญหาเรื่องตาได้ที่ 
02391-0011 ต่อ 601, 602