TH EN

Home : สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ : กายภาพบำบัด

ปวดหลัง

สาเหตุ
 
กระดูกสันหลัง, หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Defaenerative Spondylosis)
หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated Lumbardisc)
กลุ่มอาการเจ็บปวด เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ (Myofascial Pain)
อิริยาบท หรือท่าทางที่ไม่ถูกต้อง (Poor Posture)
กระดูกสันหลังคด (Scoliosis)
ความเครียด (Stress)
กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis)
สาเหตุอื่นๆ เช่น โรคของมดลูก โรคไต
 
 
แนวทางการรักษา
 
ในระยะเฉียพลัน ประคบหลังด้วยความเย็น
นั่งพัก หรือนอนพัก
ใช้ยา
กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัดประกอบด้วย
 
เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound) เพื่อลดความปวด อักเสบ และคลายกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อ
เครื่องคลื่นสั้นความร้อนลึก (Shortwave Diathermy)
เครื่องดึงหลัง (Pelvic Traction) เพื่อยึดข้อต่อกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อหลัง ใช้ในรายที่มีหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท
การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (Transcuteneous Nerve Stimulation) เพื่อลดปวด คลายกล้ามเนื้อ
การอบแผ่นความร้อน
การบริหารออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ หลัง
สอนท่าทางและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นอีก
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 0-2391-0011 ต่อ 104 
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.