TH EN

Home : สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ : ทันตกรรม

อยากฟันสวย มา "จัดฟัน" กันเถอะ !

 
ในวัยรุ่นบางกลุ่มอาจคิดว่าการจัดฟันเป็นแฟชั่น ใครๆ ก็จัดได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้นที่ควรจัดฟัน เพราะการจัดฟันไม่ได้เน้นที่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว การจัดฟันมุ่งคำนึงถึง ระบบการบดเคี้ยวให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และความสวยงามเป็นสิ่งที่ตามมาด้วยกัน ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อบ่งชี้นี้ ในการจัดฟันมีอะไรบ้าง
 
วัตถุประสงค์ในการจัดฟัน
 
แก้ไขการซ้อนเก และปรับการเรียงตัวของฟันให้อยู่ในสภาพปกติ
ให้มีการบดเคี้ยวได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ
ลดอัตราการเกิดฟันผุ
บำบัดแก้ไข และลดอัตราการเกิดโรคปริทันต์
แก้ไขโครงสร้างใบหน้าที่ผิดปกติ เข้าสู่สภาพปกติ
เปลี่ยนบุคลิกภาพ และทำให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้น