รู้ทันโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)


วันหัวใจโลก


  วันหัวใจโลก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์โรคหัวใจ
ชั้น6 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 665, 666

ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

facebook instagram line youtube