ต้อนรับวันหัวใจโลก


วันหัวใจโลก

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนทั่วโลก


17.9 ล้านคนในแต่ละปี เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
คิดเป็น 31% ของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก
85% ของโรคหลอดเลือดหัวใจ เสียชีวิตจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม
และพฤติกรรมรูปแบบการดำเนินชีวิต

หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ?

  • อายุ 45 ปีขึ้นไป
  • ไขมันสูง
  • ความดันโลหิตสูง
  • เบาหวาน
  • สูบบุหรี่
  • ภาวะอ้วน
  • ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ

การตรวจวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score เป็นการคำนวณหาปริมาณแคลเซียม หรือหินปูนที่เกาะภายในผนังหลอดเลือดแดง เพื่อใช้บ่งบอกแนวโน้มถึงโอกาสในการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากมีการสะสมปริมาณแคลเซียม หรือหินปูนเป็นเวลานานจนเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน การตรวจวัดดังกล่าวช่วยตรวจหาความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน สะดวก แม่นยำ ปลอดภัย


หากคุณมีความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตามข้างต้น สามารถตรวจคัดกรองป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ก่อนเกิดอัมพฤต อัมพาต และเสียชีวิตได้ทันทวงที


Scan QR code ลงทะเบียนรับ Gift Voucher
ต้อนรับเดือนหัวใจโลก


วันหัวใจโลก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์โรคหัวใจ
ชั้น6 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 665, 666

ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

facebook instagram line youtube