โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ที่มียุงลายเป็นพาหะของโรค เมื่อยุงลายกัดคน เชื้อไวรัสนี้ก็จะแพร่เข้าสู่ร่างกายผู้ที่ถูก กัด เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนจะผ่านระยะฟักตัวประมาณ 2-7 วัน ก็จะเกิดอาการของโรค


ไข้เลือดออก

อาการของโรคไข้เลือดออก

 • หน้าแดง ไข้สูงฉียบพลัน อุณหภูมิร่างกายอาจสูงถึง 39 องศาเซลเซียส
 • ปวดศีรษะมาก
 • ปวดกระบอกตา
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัว
ไข้เลือดออก
 • คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ หรือใต้ชายโครงขวา
 • มีผื่นแดง เป็นจุดเลือดที่ผิวหนัง
 • เลือดออกที่อวัยวะอื่น เช่น เลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด
 • ช็อก ปลายมือ ปลายเท้าเย็น ชีพจรเบาไข้เลือดออก

การตรวจวินิจฉัย

การตรวจวินิจฉัยจะช่วยให้ยืนยันได้ว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อไวรัสเดงกี่หรือไม่ หากสามารถตรวจได้เร็ว ก็จะทำให้สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการติดต่อของโรคได้อีกด้วย

 1. การตรวจเลือดด้วยค่า CBC เพื่อหาความผิดปกติของส่วนประกอบทั้งหมด ทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ความเข้มข้นของเลือด
 2. การตรวจหาแอนติเจนและแอนตีบอดีย์ต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ Dengue NS1Ag, IsM, IsG ซึ่งมีข้อดีคือ ตรวจง่าย รู้ผลเร็วภายใน 30 นาที ตรวจได้ในระยะแรกที่ติดเชื้อ ตั้งแต่มีไข้สูง 1-2 วันแรก แต่ไม่ได้ บอกความรุนแรงของโรคว่าเป็นอย่างไร
 3. การตรวจหาสารพันธุกรรม ด้วยวิธี Real Time Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (Real Time RT-PCR) โดยเป็นการตรวจหาอาร์เอ็นเอของเชื้อไข้เลือดออก สามารถตรวจได้ระยะแรกของการติดเชื้อ มีความไว และความจำเพาะสูง สามารถแยกชนิดของเชื้อไวรัสเดงกีได้ โดยทราบผลตรวจภายใน 40 นาที ช่วยให้แพทย์สามารถรักษาและแยกอาการของโรคได้ทันการ

วิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

 • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป เช่น แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง อาทิ กระถางต้นไม้ ท่อระบายน้ำ รางน้ำฝน
 • ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด
 • ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ
 • ปล่อยปลากินลูกน้ำ ในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว บ่อน้ำ
 • เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน
 • ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ


พญ. ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย

พญ. ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคติดเชื้อ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท
เปิดบริการทุกวัน 08.00 - 20.00 น.
โทร. 02-391-0011 ต่อ 25-227

ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: