ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

เป็นภาวะที่ความดันโลหิตอยู่ในระดับมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อย คนส่วนใหญ่มีถาวะความดันโลหิตสูง โดยไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะนี้ เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ค่อย ปรากฎอาการที่ชัดเจนในช่วงแรก หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการดูแลรักษาอาจนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนและโรคต่างๆ ตามมา เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต

ดังนั้น การควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้ดี จะสามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิตจากโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือดลงได้

4 สัญญาณความดันโลหิตสูงที่ควรมาพบแพทย์

ผู้มีความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการอะไร ในรายที่มีความดันโลหิตสูงมากอาจมีอาการดังนี้

  1. ปวดศีรษะ จะปวดบริเวณท้ายทอยมักปวดตอนเช้า และอาการปวดจะหายไปในไม่กี่ชั่วโมง
  2. ตาพร่ามัว เวียนศีรษะ มึนงง
  3. เลือดกำเดาออก
  4. อ่อนเพลีย เหนื่อนง่าย

ปัจจัยเสี่ยที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง

  1. อายุที่เพิ่มมากขึ้น
  2. พันธุกรรม ผู้ที่มีบิดาและมารดา เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดโรคความดันสูง
  3. น้ำหนักเกินหรืออ้วน จะสัมพันธ์กับอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงที่เพิ่มสูงขึ้น
  4. การสูบบุหรี่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นทันที และสามารถไปทำลายผนังเส้นเลือดจนทำให้ผลันเล็กลง
  5. การดื่มแอลกฮอล์

โรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่รักษาไม่หายขาด จึงจำเป็นต้องรักษาและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อควบคุมความดันโลหิต ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดตามมา สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ

นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกฮอล์ จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์อายุรกรรม
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 225, 226, 227


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: