รพ.สุขุมวิท พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)

COVID-19

รพ.สุขุมวิท พร้อมให้บริการ

ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)

ด้วยเทคนิค Real Time RT-PCR เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

มั่นใจด้านคุณภาพ ปลอดภัย แก่ผู้ป่วย และผู้ต้องการตรวจหาเชื้อ COVID-19
โดยสามารถส่งตรวจได้ทันที ได้ผลภายใน 24 ชม.


โดยโรงพยาบาลสุขุมวิทเป็น 1 ในโรงพยาบาลเอกชน ที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านการทดสอบความชำนาญการทางห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time PT-PCR เป็นเทคนิคที่แม่นยำระดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล โดยกระบวนการตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะทำในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีทีมผู้ชำนาญการ โดยนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี โดยไม่จำเป็นต้องจัดเก็บสิ่งส่งตรวจของกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ไปส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการที่อื่นอย่างเดิมแล้ว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลารอผลค่อนข้างนานทำให้กระบวนการการดำเนินการต่างๆ ช้าลงไปด้วย ซึ่งในตอนนี้สามารถส่งตรวจบนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทได้เลย จึงสะดวก รวดเร็ว ลดระยะการรอ ได้ผลภายใน 24 ชม. และสามารถทำให้คนไข้ที่ติดเชื้อสามารถรับการรักษาได้ทันการ


โดยโรงพยาบาลมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตรวจหาเชื้อ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมดำเนินการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะทำในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีทีมผู้ชำนาญการ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย แม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ป่วยให้รู้เร็วรักษาทัน พร้อมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19


COVID-19

การตรวจคัดกรอง COVID-19 Testing
  1. ผ่านการทดสอบโดยวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. ตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีความชำนาญ มั่นใจในคุณภาพปลอดภัย
  3. เทคนิค Real Time RT-PCR แม่นยำ ทราบผลใน 24 ชม.

โดยโรงพยาบาลสุขุมวิท เพิ่มความมั่นใจด้านมาตรการการป้องกัน COVID-19 แก่ผู้ใช้บริการโดยใช้ระบบคัดกรองแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงออกจากผู้ป่วยทั่วไป โดยแยกโซนการตรวจผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ ARI Clinic ที่ตั้งอยู่ด้านนอกอาคาร จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยทั่วไปจะไม่ปะปนกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง พร้อมมาตรการรองรับการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งหวังให้โรงพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยทุกรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการรู้เร็ว รักษาทันจะเป็นส่วนสำคัญในการลดการเกิดโรคระบาดในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้สงสัยเกี่ยวกับอาการว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือไม่? สามารถโทรปรึกษากับพยาบาลวิชาชีพได้ที่

โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 02-391-0011