โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เต้านม


มะเร็งเต้านม, ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม, ตรวจแมมโมแกรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์เต้านม
ชั้น 1 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 110, 111ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: