โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ สูติ-นรีเวช

ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
  ๐ โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (Thin Prep + Transvaginal) พิเศษ 3,200.- ปกติ 4,900 .-
  ๐ โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมตรวจหาเชื้อเอชพีวี (Thin Prep + HPV) พิเศษ 3,200.- ปกติ 6,200 .-
  ๐ โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound) พิเศษ 3,500.- ปกติ 4,000 .-


หมายเหตุ :
  - ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
  - ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  - ระยะเวลาการขาย 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562
  - ระยะเวลาการใช้บริการ 15 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
  - กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
  ศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลสุขุมวิท
  โทร.0-2391-0011  ต่อ 356, 357
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00 - 20:00 น. และ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 16:00 น.

  สำหรับโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โทร.0-2391-0011  ต่อ 110, 111


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: