โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจ

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ โรคหัวใจโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
  ๐ โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) พิเศษ 2,500.- ปกติ 4,300 .-
  ๐ โปรแกรมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) พิเศษ 2,500.- ปกติ 3,600 .-
  ๐ โปรแกรมตรวจปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score) พิเศษ 5,900.-* ปกติ 7,660 .-


หมายเหตุ :
  - ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์อ่านผล แต่ยังไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  - ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  - ระยะเวลาการขาย 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562
  - ระยะเวลาการใช้บริการ 15 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
  - กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
  ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสุขุมวิท
  โทร.0-2391-0011  ต่อ 145, 155
  ทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: