โปรแกรมตรวจสุขภาพรับปีใหม่

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ ตรวจสุขภาพ


รายละเอียด Description Happy Program Well Being Program Well Being Program
ซื้อ 1 แถม 1 (Male) (Female)
1.  ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2.  ตรวจตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Eye Examination Screening
3.  ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination by Opthamologist  
4.  ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count
5.  ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด FBG
6.  ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1c  
7.  ตรวจวัดระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Total Cholesterol
    Triglyceride
    LDL - Cholesterol
    HDL - Cholesterol
8.  ตรวจการทำงานของตับ SGOT
    SGPT
    Alkaline Phosphatase  
9.  ตรวจหามะเร็งตับ Alpha Fetoprotein  
10. ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA  
11. ตรวจการทำงานของไต BUN  
12. ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA    
13. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
14. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH  
15. ตรวจหาโรคเก๊าท์ Uric Acid  
16. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
17. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
18. ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Ultrasound Whole Abdomen  
19. ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า Electrocardiogram (EKG)
20. ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep Pap Test    
21. คูปองอาหาร Food Coupon
22. รายงานผลการตรวจ Medical Report
23. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
    ราคา   4,900 .- 7,500 .- 8,500 .-
    ราคาปกติ   10,400 .- 13,300 .- 15,120 .-

หมายเหตุ :
  - กรณีซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมตรวจปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนผนังหลอดเลือดหัวใจ ได้ในราคา 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,660 บาท
  - ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  - ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  - ระยะเวลาการขาย 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562
  - ระยะเวลาการใช้บริการ 15 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
  - กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุขุมวิท
  โทร.0-2391-0011  ต่อ 682, 683
  ทุกวัน เวลา 07:00 - 15:00 น.


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: