กิจกรรมสัมมนา เบาหวาน เรื่องนี้ที่ไม่ควรมองข้าม

กิจกรรมสัมนาเรื่องโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน หนึ่งในโรคไม่ติดต่อที่หลาย ๆ คนมักไม่ค่อยให้ความสนใจหรือละเลยในการให้การดูแล ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วโรคเบาหวานอาจส่งผลกระทบให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้มากมาย นอกจากจะเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดตีบตันที่ส่งผลต่อสมองและหัวใจแล้ว เราทราบหรือไม่ว่า ... โรคเบาหวานยังอาจส่งผลต่อดวงตาจนทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้เช่นกัน กิจกรรมสัมนาเรื่องโรคเบาหวาน


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่ง และรับของที่ระลึกภายในงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่