ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมนา ทำอย่างไร เมื่อต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ?

เพราะ "หัวใจ" คืออวัยวะที่สำคัญ เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อนรถของเราให้ดำเนินไป หากหัวใจหยุดเต้น ก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์หยุดทำงาน ดังนั้น เราควรดูแล ใส่ใจ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ เช่นเดียวกับที่เราต้องคอยเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์อยู่เสมอก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพราะหากเครื่องยนต์ทำงานสะดุด อาจพาเราไปไม่ถึงจุดหมาย เช่นเดียวกับ "ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ" ที่อาจทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของเราสะดุดลง


กิจกรรมสัมนาเรื่องโรคหัวใจ


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ได้ที่