Diabetes เบาหวาน ... ต้านได้

โรคเบาหวาน

เพราะ "เบาหวาน" เมื่อเป็นแล้วชีวิตไม่ได้หอมหวานเหมือนกับชื่อโรค มากกว่านั้นยังนับเป็นโรคเรื้อรังที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และในยุคปัจจุบันที่ประเทศไทยของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวในอีกไม่ช้านี้ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งที่มาของการเกิดผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นโดยสถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทยตอนนี้ พบผู้ป่วยโรคเบาหวานมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปัจจัยหลัก ๆ ก็มาจากปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมกับอายุที่ยืนยาวขึ้นของประชากรซึ่งเสี่ยงให้เกิดโรคเบาหวาน เพราะเมื่อคนเราอายุเยอะขึ้นแล้วการควบคุมระดับน้ำตาลจะแย่ลง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่มักจะรับประทานอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูง ได้รับปริมาณพลังงานเกินความต้องการ การออกกำลังกายค่อนข้างน้อย กิจวัตรประจำวันที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างน้อย สาเหตุเหล่านี้ก็นับเป็นความเสี่ยงของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คืออะไร?

โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของการควบคุมน้ำตาลในเลือด ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งในช่วงแรก ๆ น้ำตาลในเลือดสูงนั้นจะไม่มีอาการอะไร แต่เมื่อสูงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอาจมีอาการหิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย เนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูง นอกจากนี้พบว่า ผู้ป่วยที่ระดับน้ำตาลสูงอยู่เป็นระยะเวลานาน ยังส่งผลเสียต่อระบบหลอดเลือดของร่างกายด้วย โดยทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแข็งและตีบโดยหลอดเลือดเล็ก ๆ มักจะได้รับผลกระทบก่อน เช่น หลอดเลือดที่จอประสาทตา ไต เป็นต้น ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม ไตวาย เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม เป็นต้น โรคจอประสาทตาเสื่อมจากโรคเบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยตาบอด โดยในระยะแรกจะไม่มีอาการผิดปกติหรือมีความผิดปกติของการมองเห็นเพียงเล็กน้อย โดยสามารถตรวจพบความผิดปกติโดยการตรวจจอประสาทตาเท่านั้น ถ้าสามารถตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกสามารถทำการรักษาเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้ โรคไตเสื่อมก็เช่นกัน


โรคเบาหวาน

ในระยะแรกจะไม่มีอาการตรวจพบเพียงภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ต่อจากนั้นการทำงานของไตก็จะลดลงอย่างช้าๆจนเข้าสู่ภาวะไตวายเรื่อรังในที่สุด โรคปลายประสาทเสื่อมช่วงแรก ๆ มักไม่มีอาการผิดปกติ ระยะต่อมาอาจเกิดอาการเจ็บเหมือนเข็มมาแทงที่ปลายมือปลายเท้าหรือเกิดอาการชา และในที่สุดจะสูญเสียการรับความรู้สึกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดแผลเบาหวานที่เท้า ซึ่งเมื่อเวลาเกิดแผลก็จะหายยาก มีการติดเชื้อซ้ำซ้อน ส่วนมากจะจบลงที่การตัดขา โรคเบาหวานยังมีผลทำให้หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ หากหลอดเลือดสมองตีบก็จะเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต แขน ขาอ่อนแรงปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว ทำให้เกิดความพิการตามมา ส่วนเส้นเลือดหัวใจถ้ามีการตีบตันจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดของผู้ป่วยเบาหวานนพ.สธน ชมภูพันธุ์
นพ.สธน ชมภูพันธุ์
แพทย์อายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ