มะเร็งปอด อันตรายกว่าที่คิด!!

โรคมะเร็งปอด

"มะเร็งปอด" เป็นโรคเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งจะตรวจพบได้เมื่อมีขนาดใหญ่ มีจำนวนมากและแพร่ไปตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย มะเร็งปอดจะทำลายชีวิตของผู้ป่วยได้รวดเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง

ชนิดของโรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอด แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

 1. มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก พบได้ประมาณ 10-15% เซลล์จะเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่ามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว การรักษาจะไม่ใช้วิธีการผ่าตัด ส่วนมากจะรักษาด้วยการใช้ยาหรือฉายรังสี
 2. มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก พบได้บ่อยกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (พบได้ประมาณ 85 - 90%) แต่จะแพร่กระจายได้ช้ากว่า และสามารถรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัดหากพบตั้งแต่เนิ่น ๆ

อาการที่พบของโรคปอด

 1. ไอเรื้อรัง
 2. ไอพร้อมมีเลือดมาก
 3. เจ็บหน้าอก
 4. เหนื่อยง่าย อ่อนแรง
 5. น้ำหนักลดโดยไม่ทรายสาเหตุ
 6. หายใจได้สั้น ๆ

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคปอด

 1. การสูบบุหรี่ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่ ประมาณร้อยละ 85-90 ของผู้ป่วยโรคปอดเกิดจากปัจจัยนี้
 2. อายุ ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วยโรคปอดได้รับการวินิจฉัยเมื่อมีอายุตั้งแต่ 65 ขึ้นไป (โดยเฉลี่ยประมาณ 70 ปี)
 3. มลพิษทางอากาศ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท
  • การสัมผัสกับก๊าซเรดอน: เรดอนเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นก๊าซเฉื่อย สามารถพบทั่วไปในอากาศ ซึ่งอาจพบสะสมในตัวอาคารบ้านเรือน การสัมผัสก๊าซนี้เป็นสาเหตุหลักในการก่อโรคมะเร็งปอดในผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่
  • การสัมผัสสารก่อมะเร็ง: ยกตัวอย่างเช่น การหายใจเอาแร่ใยหินหรือควันจากท่อไอเสียเข้าสู่ร่างกาย การหายใจหรือบริโภคสารเคมีบางชนิด (อาเซนิค ถ่านหิน) หรือการสัมผัสสารยูเรเนียม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกอายุกรรม
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 20.00 น.
โทร. 02-391-0011 ต่อ 225, 226, 227