โรคกระดูกและข้อที่พบในคนอายุ 40 ปี

โรคกระดูกและข้อที่พบในคนอายุ 40 ปี

โรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อที่พบบ่อยในคนอายุ 40 ปีขึ้นไปคือ โรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคชนิดนี้คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เช่น โรครูมาตอยด์ โรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรค SLE (Systemic Lupus Erythematosus) หรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ และในกลุ่มที่ดูแลตัวเองได้ไม่ดี เช่น มีน้ำหนักตัวมาก ไม่ออกกำลังกาย มีการบริหารร่างกายน้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมเร็วกว่าวัยอันควร

ในวัยนี้ความรุนแรงของโรคยังไม่มีมากซึ่งสามารถรักษาหรือแก้ไขได้ ถ้ามาพบแพทย์ในระยะเริ่มต้นบริเวณผิวข้อยังไม่เสื่อม ไม่สึกหรอมาก แพทย์จะทำการชะลออาการของโรคด้วยการทานยาหรือว่ารักษาด้วยการบริหารทางกายภาพ บริหารกล้ามเนื้อ ในส่วนนี้ก็จะสามารถชะลอความรุนแรงของโรคได้ แต่เมื่อไรที่เริ่มเป็นตั้งแต่อายุ 40 ปี ความรุนแรงของโรคจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เพราะฉะนั้นแนวทางการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยสามารถป้องกันได้สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากต้องให้ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อ เพราะส่วนใหญ่ปัญหาของการเกิดโรคอยู่ที่ตัวผู้ป่วยไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองทั้งการควบคุมน้ำหนัก การรับประทานอาหาร พยายามเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกาย ส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรครูมาตอยด์หรือว่าโรคอื่นๆ ถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการบวมบริเวณข้อเข่า มีการอักเสบเป็นๆ หายๆ อยู่เป็นประจำต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยข้อเข่าทันที

รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก