วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ สูติ-นรีเวช

• ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การเลือกโปรแกรมอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ร่วมกับการตัดสินใจของคนไข้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์สูตินรีเวช
โทร.02-3910011 ต่อ 356, 357