ฟันผุ คุณรู้จักดีแล้วหรือยัง?

ฟันผุ คืออะไร?

ฟันผุเป็นโรคที่เกิดขึ้นในช่องปากที่ทำให้เกิดโพรงฟันผุขึ้น เนื่องจากมีการสูญเสียแร่ธาตุจาฟัน เช่น แคลเซียม ฟอสเฟต และแร่ธาตุอื่นๆ โดยแบคทีเรียชนิดที่ทำให้เกิดฟันผุ ที่อาศัยอยู่ในคราบจุลินทรีย์ (คราบเศษอาหาร + แบคทีเรีย) เป็นตัวการที่สร้างกรดที่เป็นตัวการไปทำให้เกิดการละลายตัวของแร่ธาตุดังกล่าว ร่วมกับมีการเสี่อมสลาย ในส่วนของฟันที่มีการสูญเสียแร่ธาตุไปแล้วทำให้เกิดเป็นลักษณะโพรงฟันผุขึ้น ดังนั้นโรคฟันผุในทางการแพทย์ จะถือว่าเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่ง ที่สามารถส่งผ่านจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้ เช่น ติดต่อจากแม่ไปสู่ลูก

เรียบเรียงโดย :
ศูนย์ : ทันตกรรม
ปรึกษาทันตแพทย์ : 02-391-0011 ต่อ 220