การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมด้วยคอมพิวเตอร์

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมด้วยคอมพิวเตอร์

คือ การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างภาพของข้อเข่าที่จะทำการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม โดยการป้อนข้อมูลให้แก่คอมพิวเตอร์ในขณะทำการผ่าตัดให้ได้ภาพ digital model ที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนข้อเข่าของคนไข้ในแต่ละรายช่วยให้แพทย์ได้ทราบตำแหน่งที่จะวางผิวข้อเข่าได้ถูกต้อง ลดการเกิดข้อผิดพลาดหรือภาวะ แทรกซ้อนจากการผ่าตัด ทำให้สามารถใช้งานข้อเข่าเทียม ได้ดีใกล้เคียงเข่าธรรมชาติ และช่วยยืดอายุการใช้งานข้อเข่าเทียมได้นาน

การผ่าตัดโดยอาศัยเทคนิคแผลเล็ก ร่วมกับเทคนิคการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดใหม่ เพื่อให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงที่เรียกว่า Minimal Invasive Surgery โดยแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กลง ฟื้นตัวเร็วขึ้น แต่ต่อมาพบว่า มีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กทำให้แพทย์ไม่สามารถมองเห็นบริเวณที่ทำการผ่าตัดได้ชัดเจน จึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวางตำแหน่งของผิวข้อเทียมได้ง่าย ทำให้เกิดผิวข้อเทียมหลวม และสึกหรอเร็วกว่าที่ควร  ดังนั้น ด้วยระบบการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CAS) จึงได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคแผลเล็ก เพื่อช่วยให้แพทย์มีข้อมูลระหว่างทำการผ่าตัดมากขึ้น แม้แผลผ่าตัดจะเล็กแต่สามารถมองภาพข้อเข่าจากจอคอมพิวเตอร์ทำให้ทำการผ่าตัดได้แม่นยำยิ่งขึ้นปลอดภัยมากขึ้น โดยลดปัญหาการวางตำแหน่งผิวข้อเข่าเทียมที่ไม่เหมาะสม

การผ่าตัดผิวข้อเข่าเทียมโดยใช้เทคนิคแผลเล็กมีข้อดีอย่างไร

ปกติแล้วการผ่าตัดผิวข้อเข่าเทียมที่ทำกันอยู่จะมีขนาดแผลผ่าตัดยาวประมาณ 15 ซม. แต่การผ่าตัดด้วยเทคนิคแผลเล็ก (Minimal Invasive Surgery) แผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กลง โดยมีความยาวของแผลผ่าตัดประมาณ 8 ซม. และนอกจากแผลผ่าตัดภายนอกที่มีขนาดเล็กลงแล้ว ยังทำให้เกิดความชอกช้ำต่อเนื้อเยื่อภายในน้อยลงด้วย จึงเกิดผลดีต่อผู้ป่วยหลายประการ

ข้อดีของการรักษา

1. แผลผ่าตัดเล็ก สั้นลง และแผลดูสวยขึ้น
2. อาการปวดเข่าหลังผ่าตัดน้อยลง
3. เสียเลือดจากการผ่าตัดน้อย ทำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น
4. คนไข้สามารถฟื้นตัวหลังการผ่าตัดได้เร็ว และเดินได้เร็วขึ้นกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีปกติ

 

ข้อจำกัด การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้เทคนิคแผลเล็กนี้ มีข้อดีหลายประการ แต่ไม่สามารถใช้เทคนิคดังกล่าวกับคนไข้ทุกราย เช่น

1. คนไข้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมขั้นรุนแรง ร่วมกับมีการโก่งงอของข้อเข่ามาก
2. คนไข้ที่มีภาวะข้อเข่ายึดติดอย่างรุนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้ระหว่างทำการผ่าตัด
3. คนไข้ที่อ้วนมาก จะไม่เหมาะที่จะใช้การผ่าตัดโดยใช้เทคนิคแผลเล็กนี้

 

อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำสูง คุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มโอกาสให้ผิวข้อเข่าเทียมมีอายุใช้งานที่นานมากขึ้นโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดแก้ไขในภายหลังอีกครั้ง