อันตรายจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

อันตรายจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
         ช่วงนี้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มีสภาพอากาศฝุ่นละอองปกคลุมไปทั่ว เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่เกิดจาก
- การเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ
- การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า
- กระบวนการอุตสาหกรรม

         เมื่อสูดเอาฝุ่นละอองเล็กๆ นี้เข้าไป ฝุ่นละอองนี้สามารถเข้าถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด จะส่งผลต่อสุขภาพดังนี้
- การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง
- หลอดลมอักเสบ
- มีอาการหอบหืด

        ดังนั้นในช่วงนี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ วิธีการป้องกันโดย
- สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่กลางแจ้ง
- ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
- หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง
- หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ด้วยความห่วงใย โรงพยาบาลสุขุมวิท