UKA ผ่าตัดเปลี่ยนผิว ข้อเข่าเทียมบางส่วน

"เก็บข้อเข่าเดิมเอาไว้ ใช้งานได้เหมือนธรรมชาติ"
แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

UKA คืออะไร ?

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน (Unicompartment Knee Arthroplasty - UKA) คือ การผ่าตัดเอาผิวข้อเข่าเฉพาะส่วนที่เสื่อมออก โดยเก็บรักษาผิวข้อเข่าในส่วนที่ยังอยู่ในสภาพดีไว้ แล้วทดแทนด้วย ผิวข้อเทียมเพียงบางส่วน ซึ่งในอดีตผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม มักนิยมผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งหมด (TKA) ซึ่งพบว่าต้องยอมสูญเสียผิวข้อเข่าส่วนที่ยังอยู่ในสภาพดีไป ทำให้ไม่สามารถใช้ข้อเข่าได้เหมือนธรรมชาติ ไม่สามารถ นั่งกับพื้น นั่งยอง ๆ พับเพียบ ขัดสมาธิ รวมทั้งวิ่ง หรือ ออกกำลังกายได้ ดังนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน จึงเป็นวิธีที่ทำให้สามารถใช้งานข้อเข่าเดิมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ข้อดีของการรักษา

  • บาดแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงมาก เจ็บน้อย
  • เสียเลือดในการผ่าตัดลดลง
  • สามารถทำให้ผู้ป่วยเดินได้เร็วกว่าการผ่าตัดด้วยวิธี แบบเดิม
  • ผู้ป่วยเริ่มเดินได้ภายใน 1-2 วันหลังการผ่าตัด และ ทำงาน ได้ตามปกติภายใน 3-4 สัปดาห์
  • มีภาวะการแทรกซ้อนน้อยลง
  • สามารถเก็บเส้นเอ็น และผิวข้อเข่าส่วนที่ดีเอาไว้ได้
  • สามารถใช้ข้อเข่าได้ดีใกล้เคียงธรรมชาติ เช่น นั่งกับพื้น นั่งยอง ๆ พับเพียบ ขัดสมาธิ รวมทั้งวิ่ง หรือ ออก กำลังกายได้

ถึงแม้การผ่าตัด UKA โดยอาศัยเทคนิคของการผ่าตัดแบบแผลเล็ก ซึ่งแม้จะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีข้อจำกัดบาง ประการด้วยเช่นกัน ได้แก่

  • การผ่าตัดวิธีนี้ทำได้ยากกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีแบบเดิม จำเป็นต้องใช้แพทย์ที่มีความชำนาญในการผ่าตัดเป็นพิเศษ
  • ไม่เหมาะที่จะทำการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมมาก
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุนขั้นรุนแรง หรือมีน้ำหนักตัวมาก อาจไม่เหมาะสม

โดยสรุป การรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน (UKA) ผู้ป่วยจำเป็นต้องมาพบแพทย์โดยเร็ว ก่อนที่ภาวะของข้อเข่าเสื่อมจะเป็นมากเกินไป และจำเป็นต้องทำการผ่าตัดโดยแพทย์ที่มีความชำนาญในการผ่าตัดด้วยวิธีนี้เท่านั้น


น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์
น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ชั้น 1 โรงพยาบาลสุขุมวิท
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 20.00 น.
โทร. 02-391-0011 ต่อ 110, 111