โปรโมชั่นสำหรับท่านชายที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (เฉพาะวันที่ 5 ธ.ค.)

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ ตรวจสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 6 โรงพยาบาลสุขุมวิท
0 2391 0011 ต่อ 682, 683