กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 โรงพยาบาลสุขุมวิท ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตสำหรับผู้ป่วย เพื่อที่จะจัดหาโลหิตบริจาคให้ได้มากที่สุด เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ
  • ในวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
  • เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ
  • ชั้น 5A โรงพยาบาลสุขุมวิท